Zapisy do przedszkoli – od połowy lutego

Dodano: 6 lutego 2023; 16 lutego ruszy nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Góra Kalwaria na rok szkolny 2023/24. Rekrutacja będzie, tak jak w poprzednich latach, elektroniczna.


News will be here

Rodzic będzie mógł zapisać pociechę do placówki pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gorakalwaria.

Nabór potrwa do 15 marca 2023 r. Elektronicznie mieszkańcy będą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola. Natomiast dodatkowe dokumenty trzeba będzie dostarczyć osobiście (do placówki pierwszego wyboru).

Rekrutacja dotyczy dzieci, które nie uczęszczają do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w naszej gminie. Ale nie tylko ich. Także tych, które są już przedszkolakami, ale nie będą kontynuować nauki w swojej samorządowej placówce (teoretycznie może się zdarzyć, że rodzice podejmą taką decyzję – wtedy muszą do nowego przedszkola zapisać dziecko elektronicznie).

Po zakończeniu internetowego naboru zostaną podane nazwiska zakwalifikowanych dzieci – nastąpi to najpóźniej 13 kwietnia. Następnie rodzic, do 19 kwietnia, będzie musiał jeszcze pisemnie potwierdzić, że chce posłać kilkulatka do danej placówki. 20 kwietnia okaże się, kto został przyjęty. Później będzie mieć miejsce rekrutacja uzupełniająca.

Pełen harmonogram naboru jest tutaj: https://cms-v2-files.idcom-jst.pl/sites/32/wiadomosci/61072/files/zarzadzenieprzedszkolarekrutacja.pdf.

Przypomnijmy, że rodzice, których pociechy uczęszczają już do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, otrzymali w nich papierowe deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej samej placówce.