Dla kogo deklaracja PIT 36?

Dodano: 23 marca 2023; Deklaracja podatkowa PIT 36 jest dedykowana dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Deklarację PIT 36 lub PIT 36L (podatek liniowy) należy złożyć do Urzędu Skarbowego do dnia 2 maja 2023 roku. W artykule wyjaśniamy, jak najwygodniej i całkowicie bez stresu wysłać swoje rozliczenie PIT.


News will be here

Każdy przedsiębiorca musi rozliczyć podatek dochodowy. Organy podatkowe dla tego celu przygotowały formularz PIT 36. W 2023 roku na złożenie PIT 36 oraz PIT 36L jest nieco więcej czasu niż standardowo, co ma związek z tym, że dzień 30 kwietnia przypada dzień wolny od pracy. Formularze PIT dostępne są w wersji drukowanej lub internetowej. Zeznanie podatkowe koniecznie trzeba sprawdzić przed wysłaniem, by uniknąć konieczności składania deklaracji korygujących lub kontroli skarbowej. Warto podkreślić, że Polski Ład wprowadził bardzo dużo chaosu w polskim systemie podatkowym, przez co nie wszystko może być jeszcze jasne dla przedsiębiorców. W działalności gospodarczej trzeba jednak być z prawem na bieżąco. Jeśli chodzi o rozliczenie PIT, to można je wykonać samodzielnie lub można skorzystać z usług biura rachunkowego. W każdym razie zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2022 rok może wydawać się skomplikowane. Jeśli chodzi o deklaracje podatkowe przygotowane przez fiskusa, to w 2023 roku skorzystać z tego rozwiązania w przypadku PIT-37 i PIT-38,  PIT-28 oraz PIT-36, przy czym wyłączone zostały między innymi przychody osiągane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

PIT 36 - Deklaracja dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych


Pit 36 jest przeznaczony dla osób:

- Prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, która jest opodatkowana na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Dotyczy to również podatników korzystających z kredytu podatkowego.
- Wykazujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Chodzi tutaj między innymi o uprawy szklarniowe, uprawy pod folią, uprawy różnych grzybów (w tym grzybni), prowadzenie pasieki i hodowla zwierząt futerkowych. Działy specjalne produkcji rolnej to również hodowla drobiu.
- Uzyskujących źródła przychodów w danym roku podatkowym z dzierżawy, poddzierżawy, z umów najmu i podnajmu.
- Zarobkujących poza terytorium Rzeczypospolitej poza pośrednictwem polskiego płatnika.
- Generujących dochody w kraju, ale w sytuacji, gdy po stronie podatnika leży samodzielne wyliczenie oraz zapłata należnych podatków.
- PIT 36 online mogą składać też osoby, które nawet niewielką część własnych przychodów osiągały bez pośrednictwa płatników.
- Co do osób fizycznych, jeśli wszystkie dochody były rozliczane przez pracodawcę lub zleceniodawcę, to wówczas trzeba wybrać formularz PIT 37. Takie osoby, jeśli nie mają żadnych ulg do rozliczenia, w ogóle nic nie muszą robić, gdyż ich deklaracja przygotowana przez fiskusa zostanie automatycznie zaakceptowana.

PIT 36: deklaracje tradycyjne czy e-pity?


W przypadku podatkowego zeznania rocznego do Urzędu Skarbowego, PIT 36 można pobrać w wersji tradycyjnej (czyli druki) lub można zdecydować się na korzystanie programów, które są przystosowane do samodzielnego rozliczenia podatników. Z oprogramowania mogą korzystać osoby, które z obawy przed zmianami w Polskim ładzie obawiają się z wypełniania zeznania na tradycyjnym druku PIT. Te programy są nie tylko intuicyjne, ale i przygotowane do się zmieniło w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chociaż do zwykłych formularzy można też pobrać instrukcje ich wypełniania, to jednak bardziej przyswajalne informacje znajdują się na portalu podatkowym. Bez problemu można zrobić każde zeznanie, na przykład PIT 36L online.

Co, jeśli PIT 36 zawiera błędy lub został wysłany po terminie?


Błędy w rozliczaniu podatków mogą przytrafić się każdemu, zwłąszcza jeśli są to formularze papierowe. Tutaj łatwo o błędy pisarskie lub nieprawidłowe podliczenia. PIT wypełniany przez internet nie przepuści deklaracji z błędami, które program jest w stanie wykryć. Oczywiste jest, że system nie zweryfikuje prawdziwości podanych danych, ale wychwyci typowe pomyłki lub braki. Program pokaże, w której rubryce występuje błąd. To eliminuje ryzyko wysłania deklaracji z błędami wyliczeniowymi. Natomiast jeśli dojdzie do pomyłki co do wysokości przychodów czy wielkości ulg (lub zasadności ich stosowania), trzeba jak najszybciej złożyć korektę takiej deklaracji. Identycznie jest, gdy podatnik zapomni o swoim obowiązku rozliczenia się z podatków za 2022 rok. Do deklaracji trzeba załączyć czynny żal. To uratuje podatnika przed przykrymi konsekwencjami. Zasada jest taka, że to podatnik musi się pierwszy zorientować, że coś źle wypełnił lub zapomniał o PIT. Jeśli pierwszy zorientuje się Urząd Skarbowy i wdroży kontrolę, to wówczas nie można składać korekty, aż do czasu zakończenia tej kontroli.